SV-Viceversa

Informatie over uiterlijke verzorging en medische hulp

Tandartsenpraktijk Eindhoven

De PC2 tandartsenpraktijk Eindhoven is een grote praktijk waar alle disciplines op het gebied van tandheelkundige zorg zijn verzameld. Een groot team van specialisten bij tandartsenpraktijk Eindhoven houdt zich bezig met preventie, met behandelingen en met de administratieve afhandeling van de tandartsbezoeken. Bij de PC2 tandartsenpraktijk Eindhoven kunnen alle reguliere behandelingen worden uitgevoerd. Alleen als het nodig is worden patiënten doorverwezen naar specialisten. De voor- en nazorg wordt dan meestal door het team van de PC2 tandartsen Eindhoven verzorgd.

Preventie staat voorop bij Tandartsenpraktijk Eindhoven

Het uitgangspunt bij het tandartsbezoek aan de PC2 tandartsenpraktijk Eindhoven is de jaarlijkse controle. Bij die controle wordt het gebit goed gecontroleerd. Eventuele mankementen worden met de patiënt besproken. Als het nodig is wordt een voorstel gemaakt voor een behandeling om de problemen te verhelpen. De patiënt krijgt vooraf precies te horen wat er gaat gebeuren en welk resultaat dat oplevert. De meeste aandacht bij een reguliere controle gaat echter uit naar preventie. Samen wordt doorgenomen op welke wijze patiënten hun gebit nog beter kunnen verzorgen. Als dat nodig is kunnen patiënten een nieuwe afspraak maken, waarbij hen wordt geleerd hoe ze hun gebit het beste kunnen beschermen.

Patiënten met angst

Een deel van de Nederlandse bevolking gaat nooit naar de tandarts. Meestal is de reden dat ze bang zijn voor de tandarts. Dat komt vaak voort uit een traumatisch tandartsbezoek toen ze nog kind waren. Als zo’n patiënt complicaties aan zijn gebit krijgt en uiteindelijk toch naar de PC2 tandartsenpraktijk Eindhoven durven krijgen zij speciale aandacht. Door hen er op te wijzen dat het niet erg is dat ze angst hebben voor de tandarts lukt het vaak om hen toch te behandelen. In een aantal gevallen is de behandeling zo succesvol, dat deze patiënten verlost worden van hun angst voor de tandarts.